13.2.09

Käänteinen-piposta - On Reversible Rib Cap

Olen saanut kyselyjä Käänteinen-pipon kavennuksista ja olen ollut äärettömän saamaton, kun selvitän asiaa vasta nyt.I have had queries about decreases in Reversible Rib Cap and have been absolutely lame at getting an answer here.Kavennuksien paikallaan pysyminen selkenee kenties tästä kaaviosta:This chart might help you to understand how the decreases stay at the same place:


Jossa musta kolmio on keskitetty tuplakavennus ja valkoiset ruudut ovat mallineuletta. Harmaat ruudut eivät tarkoita muuta kuin sen, että silmukoita kaventuu kavennuskerroksilla.

Where black triangle is centered double decrease and white squares are sts in pattern. Grey squares have no meaning, they just show that the stitch count is decreasing on each decrease row.


Siis kavennukset eivät pysy samalla paikalla puikolla, vaan suhteessa aiempiin kavennuksiin, eli kavennuksen keskisilmukka on kohta, joka pysyy jatkuvasti samalla kohdalla. Näin kaventaen päälaelle ei synny kierrettä. Toivottavasti tämä selventää asiaa, ja kysykää toki edelleen, jos epäilyttää.

So the decreases don't stay at the same place on the needle, but in relation to earlier decreases; the center st of decrease is the spot that remains at the same place. I hope this helps to clarify the pattern, but please do keep asking, if in doubt.